Minska skadligt buller med bullerplank

Om du bor i, eller reser genom, ett tätbebyggt område har du säkert lagt märke till planken som finns runt hus som ligger nära vägen. Detta är bullerplank, vars funktion är att stänga ute bullret från trafiken så att det inte stör de boende i området. Företaget Bra Bullerplank (https://brabullerplank.se/) erbjuder bullerplank i olika utföranden, exempelvis ett som är upplyst med LED-lampor för att synas bra i mörker, eller ett egendesignat bullerplank med konst, som kan minska viljan till att klottra och därmed förbättra innerstadsmiljön.

Den högsta tillåtna bullernivån utanför fasaden på ett nybyggt hus är 65 decibel. Att utsättas för högt buller under lång tid kan orsaka hälsoproblem såsom hörselskador, röstskador för den som behöver höja rösten, trötthet, stress och spänningshuvudvärk. Ju längre tid en person utsätts för skadligt buller, desto större är risken att drabbas av permanenta besvär. Därför är det viktigt att minska förekomsten av skadligt buller och bullerplank är en metod som detta kan göras på.

Bygglov och bidrag till bullerplank

Ett plank kan definieras som en hög, tät mur vars funktion är att avskärma insyn eller att minska buller. Planket kan vara gjort av trä, metall, eller plexiglas, vilket är det vanligaste materialet för färdiga bullerplanksmoduler. Uppförandet av alla sorters plank kräver bygglov, och det är kommunen som beslutar om behovet av bullerplank. För att bygglov för ett bullerplank ska beviljas ska planket uppföras längre än 3,6 meter från boningshuset.

När kommunen beviljat byggandet av ett bullerplank finns det bidrag att söka för att reducera kostnaden. Den som äger vägen, exempelvis kommunen eller Trafikverket, är den som kan bevilja bidrag till bullerskydd. För att Trafikverket ska kunna erbjuda bidrag krävs det dock att bullernivån överstiger de nationella riktvärdena för buller, vilket kräver mätning. Bidraget från Trafikverket täcker 50 procent av kostnaden för ett bullerskydd.