Notre-Dame de Paris – klassisk gotisk arkitektur

Notre-Dame de Paris är en ikonisk medeltida katedral, belägen i Paris och byggd i den gotiska stilen.

Historia

Byggnadsprocessen för Notre-Dame påbörjades år 1163 efter att biskop Maurice de Sully år 1160 hade beslutet att riva den gamla katedralen och bygga en ny. För att kunna börja bygga katedralen behövde man riva, utöver den gamla katedralen, även flera närliggande och för att föra fram byggmaterial behövde man även bygga en helt ny väg.

Grundstenen lades av antingen biskopen själv eller påven Alexander III, beroende på källan. Byggnationen höll på under resten av 1100-talet och hela 1200-talet och katedralen var slutligen klar år 1345. Flera olika arkitekter var inblandade under byggnationen och detta reflekteras bland annat i de olika stilistiska dragen som finns i katedralen.

Efter att katedralen blev klar har tillägg tillkommit och den har även renoverats. Till exempel har en ny sakristia tillkommit i efterhand och förstörda konstverk har restaurerats.

Utsmyckning

Katedralen är täckt med skulpturer och inristningar som beskriver diverse händelser från Bibeln. Ursprungligen var till och med skulpturerna på fasaderna förgyllda och målade. Det som bland annat illustreras av skulpturerna och inristningarna är helgonberättelser (mer specifikt helgon förknippade med Paris), Jungfru Maria och den Yttersta Domen där folk antingen skickas till himlen eller helvetet beroende på ens synder. Dessa skulpturer och inristningar var tänkta att utbilda församlingsmedlemmarna i kristendomen eftersom en stor del av dem inte kunde läsa och därför behövde man ta till andra sätt.

På utsidan av katedralen förekom det även många statyer av diverse mytologiska monster, såsom gargouiller, chimeran och fågeln Strix. Dessa hade sitt ursprung i romersk eller grekisk mytologi och hade som huvuduppgift att påminna församlingsmedlemmerna om den ondska som finns i världen. Gargouillerna hade dock även en mera specialiserad uppgift, nämligen att leda bort regnvatten från taket. Många av dessa monsterstatyer har förstörts under årens gång och istället ersatts av mera allmänna skulpturer med gotisk inspiration.

De som önskar läsa mera om Notre-Dame de Paris kan följa denna länk.