Regler för färgval på hus

Det finns mycket att tänka på när du ska välja färg på ditt hus. Dessutom finns det en hel del regler att förhålla sig till, till exempel är det viktigt att veta att du kan behöva ansöka om bygglov om du målar om huset i en färg som är radikalt annorlunda än den tidigare kulören, annars kan du tvingas ändra färg igen. Det kan vara snårigt att veta exakt vad som gäller så kontakta alltid din kommun innan du gör några större förändringar på exteriören på huset, dit också ommålning räknas.

Grannarna kan överklaga

Om det är ok att måla om huset i en annan färg varierar från fall till fall, men tänk på att exteriören på ditt hus är dina grannars utsikt och om du vill måla ditt hus i en allt för avvikande färg för området så är det inte säkert att du får bygglov för detta. Generellt kan det vara bra att titta på hur de andra husen i området är målade för att få en fingervisning om vad som kommer att harmoniera. Vid nybyggda områden eller när offentliga byggnader ska byta färg kan det till och med vara så att invånarna får bestämma färg genom omröstning. Men när det gäller privata bostäder så handlar det mer om att bevara områdets karaktär och behålla grannsämjan.

Anlita professionella målare

När du väl har bestämt vilken kulör du ska använda och har ansökt om bygglov eller fått ok från kommunen och grannarna på annat sätt så är det fritt fram att måla. Tänk på att resultatet skiljer sig väldigt mycket beroende på om du målar själv eller om du anlitar professionella målare. När du till exempel ska anlita målare Stockholm eller andra städer så tänk på att kolla upp så att de är certifierade för att garantera att resultatet är precis det du vill ha. Fasaden på ditt hus är ditt ansikte utåt så lägg ner lika mycket tid på att hitta rätt yrkesmän som du lagt ner på att hitta rätt kulör. Använd också så långt det är möjligt miljövänlig fasadfärg, det finns många bra alternativ idag.